ختم کلام
تبلیغات
رهبری این جبران را از “دستگاه‌های مسئول” مطالبه کردند نه کاربران فضای مجازی واکنش علی مطهری به بیانیه شورای نگهبان؛ التزام عملی به نظام ندارید

رهبری این جبران را از “دستگاه‌های مسئول” مطالبه کردند نه کاربران فضای مجازی واکنش علی مطهری به بیانیه شورای نگهبان؛ التزام عملی به نظام ندارید

علی مطهری در واکنش به بیانیه شورای نگهبان پس از تذکر رهبر معظم انقلاب نوشت: جبرانی صورت نگرفت و معلوم شد شورای نگهبان التزام عملی به نظام ندارد، همان...

پیشخوان اخبار