در حکمی از سوی سردار اکبر فردوس صورت گرفت:

انتصاب سید محمد مهرجو به عنوان مسئول ستاد فرزندان ایثارگر و شاهد ستاد مردمی استان گیلا

سردار اکبر فردوس رییس ستادهای مردمی سردار محمد باقر قالیباف در استان گیلان در حکمی سید محمد مهرجو را به سمت مسئول ستاد فرزندان ایثارگر و شاهد ستاد مردمی استان گیلان منصوب کرد.

متن این حکم به شرح زیر است:

باسمه تعالی
جناب آقای سید محمد مهرجو
با عنایت به دانش، تجربیات ارزنده، دقت و تعامل خوب حضرتعالی به موجب این حکم شما را به عنوان مسئول ستاد فرزندان ایثارگر و شاهد ستاد مردمی استان گیلان منصوب می نمایم.
امیدوارم با ایجاد فضای صمیمی در ستاد  مذکور و نیز با به میدان آوردن تمامی ظرفیتها در مسیر تعالی، با اتخاذ رویکردهای سیاستی ذیل، نمونه ای از فعالیت انتخابی علمی، مردمی و سالم و سر آمد را برنامه ریزی و اجرا نمایید.
لازم بذکر است مهرجو فعال عرصه فرهنگی و اجتماعی استان و فرزند شهید سید احمد مهرجو می باشد.