به گزارش ختم کلام، حامد عبداللهی عضو شورای اسلامی شهر رشت در واکنش به شایعات مطرح شده پیرامون سرپرستی وی در صورت استیضاح شهردار رشت اظهار کرد: این شایعات اساسا کذب بوده و بنده به عنوان نماینده مردم در پارلمان محلی خدمتگزار شهرم خواهم ماند.

حامد عبداللهی گفت: بعضی افراد با مطرح کردن چنین شایعاتی در بین اعضای شورا به دنبال تفرقه انگیزی بوده و می خواهند در این مقطع زمانی از آب گل آلود ماهی بگیرند تا به مقاصد شخصی خود برسند.

وی افزود: تا آخرین روز دوره شورای پنجم در کنار مردم شهرم خواهم بود و لحظه ای از خدمت رسانی دریغ نخواهم کرد.

عضو شورای اسلامی شهر رشت در ادامه به ضرورت همدلی و اتحاد در مجموعه شورا و مدیریت شهری تاکید کرد و یادآور شد: باید با حفظ آرامش در شهرمان مشکلات را سپری کرده و به توسعه پایدار شهر بپردازیم.

عبداللهی با اشاره به جلسه استیضاح شهردار رشت بیان داشت: طرح سوال و استیضاح حق قانونی و طبیعی اعضای شورای اسلامی بوده و اکثریت نمایندگان مردم بهترین تصمیم را قطعا برای صرف و صلاح شهر و مجموعه مدیریت شهری خواهند گرفت.

عضو شورای شهر رشت در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مدت زمان زیادی به پایان عمر شورای پنجم باقی نمانده و اتفاقات خوبی در شهرداری رشت در حال برنامه ریزی و رقم خوردن است، بهترین تصمیم ثبات مدیریتی و حفظ شهردار رشت است.

وی با اشاره به زحمات و اقدامات انجام شده شهردار رشت خاطرنشان کرد: اخیرا پروژه های خوبی در شهرداری رشت  برنامه ریزی و اجرا شد و باید این پروژه ها با حفظ شهردار رشت آقای دکتر حاج محمدی و همراهی اعضا محترم شورا و دیگر متولیان استانی و شهرستانی به بهره برداری برسد.

عبداللهی در پایان تاکید کرد: باید با همدلی و حفظ شرایط موجود بهترین اتفاق ممکن را برای مردم و شهرمان رقم بزنیم تا بتوانیم پاسخگوی آیندگانمان باشیم.