بایگانی‌ها اقتصادی · صفحه ۵۱ از ۶۶ · ختم کلام | ختم کلام
تبلیغات

در دیدار رییس کل بیمه مرکزی ایران بامویر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی تاکید شد:

توسعه همکاری های مشترک با شیوه ها و ابتکارات نوین بیمه ای

علی استاد هاشمی، رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با محمد سجاد سیاهکارزاده، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان، دیدار کرده و در خصوص سازوکارهای ...

بایگانی‌ها اقتصادی · صفحه ۵۱ از ۶۶ · ختم کلام