بایگانی‌ها اقتصادی · صفحه ۴۹ از ۵۰ · ختم کلام | ختم کلام
تبلیغات

معاون امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی پیشنهاد داد:

شورای لجستیک مناطق آزاد، طرح الگویی برای تشکیل شورایعالی لجستیک کشور

معاون امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی طی پیشنهادی گفت: شورای لجستیک مناطق آزاد می تواند طرح الگویی برای تشکیل شورایعالی لجستیک کشور باش...

بایگانی‌ها اقتصادی · صفحه ۴۹ از ۵۰ · ختم کلام