سرپرست جدید بخشداری کومله معرفی شد · ختم کلام | ختم کلام
تبلیغات

سرپرست جدید بخشداری کومله معرفی شد

سرپرست جدید بخشداری کومله معرفی شد

در راستای بخشنامه بازگشت مأمورین استانداری به سازمان های خود، ماموریت محمدعلی خداجو بخشدار کومله پایان یافت و به دنبال آن سرپرست جدید معرفی شد.

به گزارش ختم کلام ، در راستای بخشنامه بازگشت مأموران استانداری به سازمان های خود، اتمام ماموریت محمدعلی خداجو بخشدار کومله صادر شد.

به احتمال قریب به یقین آموزش و پرورش گیلان مقصد جدید خداجو خواهد بود.

همچنین تا انتخاب بخشدار جدید علی امیدوار معاون سیاسی امنیتی فرمانداری لنگرود عهده دار سمت سرپرستی بخشداری کومله خواهد بود.

مهدیه رزاقی