ختم کلام: رضا نظری بازیگر اواخر خرداد برای درمان بیماری در بیمارستان توس تهران بستری شده بود. وی در سریال های کوچه خندان، سرخوش ها، آن سنگ گران، کمیسر دل نازک، بستنی سرای داغ، عطر ترنج، خانه پدری ایفا نقش کرد.

وی همچنین در نمایش هایی همچون نخاله های دلباخته، دزدان ناشی، شب نشینی در گورستان، من فیروز ۲۵ سال دارد، تموم حرفات دروغ بود، این چند پدر ۱ و ۲ و جنجالیهای ۲ ایفای نقش کرده بود.

نظری امروز پس از یک دوره تحمل بیماری، بر اثر بیماری سرطان درگذشت.