نشریه بین المللی بنکر، پست بانک ایران را به عنوان دومین بانک برتر کشور و یکی از ۱۰ بانک برتر جهان اسلام انتخاب کرد.