به گزارش ختم کلام و به نقل از روابط عمومی وامور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی بندر کاسپین امروز (شنبه) از آغاز فعالیت خود در سال ۹۷ تا کنون شاهد رکورد شکنی جدیدی در حمل و نقل دریایی در خزر بود پس از خروج سه کشتی به مقصد روسیه و چین، سه کشتی هم در بندر کاسپین پهلوگیری شد.


کشتی تانکر TRUVOR که با ۵۲۱۰تن محموله روغن افتابگردان عصر چهارشنبه در اسکله دلفین پهلوگرفته بود پس از تخلیه روغن به مقصد آستراخان حرکت کرده وکشتی SARIR نیز پس از بارگیری ۱۰۰ کانتینر در اسکله دو بندرکاسپین به سمت چین خارج و کشتی Ayda نیز با ۸۶متریک تن کفی تریلی مقصد آستراخان روسیه را در پیش گرفت.
پس از خروج این کشتی ها، سه کشتی در بندر کاسپین پهلوگیری شد و کشتی تانکر LENKARAN با ۵۰۴۶ تن محموله روغن آفتابگردان در اسکله دلفین، کشتی Makhachkala با ۳۴۴۹ تن ذرت در اسکله ۲ و کشتی Neveskiy Bereg نیز با محموله کالای کانتینری در اسکله ۱ پهلو گرفت تا رکورد ورود و تروج کشتی ها در یک روز در بندر کاسپین شکسته شده و برگ زرین دیگری بر افتخارات منطقه ازاد انزلی در دوران تحریم های ظالمانه دشمنان رقم بخورد.