جایگاه خوب منطقه آزاد انزلی در تکمیل طرح های زیربنایی

 

 دکتر مصطفی خانزادی معاون فنی و زیربنایی،دکتر مسعود کوچکیان، مدیر فنی و امور زیربنایی دبیرخانه و مهندس مهدی رعیتی مدیر نظارت بر عملکرد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از طرح های عمرانی و زیرساخت منطقه آزاد انزلی بازدید به عمل آورده و با دکتر محمد ولی روزبهان،رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان در خصوص مسائل مرتبط با این حوزه به بحث و تبادل نظر پرداخت.

در این نشست که معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد انزلی و جمعی از مدیران این سازمان حضور داشتند طرفین بر لزوم تسریع در اجرای پروژه های عمرانی به منظور رسیدن به ارتقای شاخص های جذب سرمایه گذاران بین المللی و ایفاگری نقش فعال در مسیرهای ترانزیتی بین المللی عبوری از طریق این منطقه تصریح کردند.

معاون فنی و زیربنایی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به اینکه منطقه آزاد انزلی ظرفیت تبدیل شدن به یک برند را دارا می باشد، اظهار داشت: با عنایت به ظرفیت های متنوع زیرساختی و طرح های توسعه ای در حال اجرای سازمان در سطح منطقه و با تکیه بر منابع انسانی خوبی که برخوردار می باشد، این منطقه در زمینه تکمیل طرح های زیربنایی خود در جایگاه خوبی قرار گرفته است.

وی بهره گیری سازمان منطقه آزاد انزلی از توانمندی های بخش خصوصی در زمینه احداث پروژه های زیرساختی چون مجتمع بندری کاسپین تصریح کرد که در خصوص اتصال این منطقه به خط راه آهن سراسری ، باید پیگیری ویژه ای در دستور کار قرار گیرد و با همکاری میان دستگاهی، زمینه بهره برداری سریع تر از این طرح ملی که دارای بازخوردهای بین المللی خوبی با اتصال بنادر جنوبی ایران به منطقه آزاد انزلی است، فرآهم شود.

گفتنی است جریان حضور معاون فنی و زیربنایی و مهندس مهدی رعیتی مدیر نظارت بر عملکرد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از منطقه آزاد انزلی، از طرح های زیرساختی و زیربنایی در حال ساخت از سوی سازمان و بخش خصوصی با همراهی معاونین و مدیران سازمان، بازدید به عمل آمد.