ختم کلام، شهردار رشت در این جلسه ساماندهی ترافیک را یکی از مطالبات اساسی شهروندان عنوان کرد و گفت: رفع گره های ترافیکی محورها و معابر شهری و بازگشایی محورهای مختلف از اولویت های مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر است.
سید محمد احمدی با اشاره به اینکه بخش عمده ای از پروژه های عمرانی شهر ماهیت ترافیکی دارند بیان کرد: در این راستا با ابلاغ سازمان همیاری ها و شهرداری های کشور، معاونت های عمرانی و ترافیک ادغام شده است.
وی با اشاره به توجه شهرداری بر اجرای پروژه های بازگشایی محورها و معابر شهری اظهار کرد: بازگشایی محورها و گره‌های ترافیکی، کاهش ترافیک سطح معابر، سهولت در حرکت وسایل نقلیه، دسترسی بهتر و آسان به خیابان‌های اصلی و افزایش ایمنی عابران پیاده را موجب می شود.
شهردار رشت بر بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی و سرمایه گذاران جهت بهبود فضای کسب و کار تاکید کرد و یادآور شد: شهرداری رشت بستر لازم را برای ورود سرمایه گذاران را فراهم می کند.
احمدی در پایان با اشاره به مفاد قرارداد منعقد شده جهت احداث خیابان امام علی به طول ۵۰۰ متر در منطقه یک و احداث تقاطع ولیعصر(عج) گفت: بر اساس این قرارداد سرمایه‌گذار عهده دار تامین صددرصد منابع مالی و جانبی پروژه است.
سید امیرحسین علوی رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسلامی رشت در این جلسه با ابراز خرسندی از انعقاد قرارداد این پروژه تاکید کرد: منابع عمرانی به دست آمده از پروژه های سرمایه گذاری صرف هزینه های عمرانی شود.
علوی خاطرنشان کرد: امیدواریم در آینده شاهد بهره برداری از پروژه های عمرانی بیشتری در رشت باشیم.

قرارداد سرمایه گذاری بازگشایی خیابان امام علی و احداث تقاطع ولیعصر منعقد شد قرارداد سرمایه گذاری بازگشایی خیابان امام علی و احداث تقاطع ولیعصر منعقد شد قرارداد سرمایه گذاری بازگشایی خیابان امام علی و احداث تقاطع ولیعصر منعقد شد فقرارداد سرمایه گذاری بازگشایی خیابان امام علی و احداث تقاطع ولیعصر منعقد شد