به گزارش ختم کلام،  شهردار رشت صبح شنبه در جریان بزدید از از سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری این کلانشهر بر خدمت رسانی بیشتر در راستای ارتقا فرهنگ شهروندی و توسعه ورزش همگانی به ویژه در محلات کم برخوردار تاکید کرد.

در این بازدید محمدی رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی به ارائه عملکرد این سازمان و گزارش از برنامه های آتی و در حال اجرای این سازمان پرداخت.