ختم کلام – سید محمد احمدی شهردار رشت با ماکان پدرام مدیرکل راه و شهرسازی گیلان دیدار کرد و در موضوعات مختلف شهری به گفتگو پرداخت. در این دیدار بر لزوم پیگیری اختصاص اعتبار برای اجرای طرحهای باز آفرینی شهری تاکید شد.
همچنین رسیدگی به مناطق حاشیه‌نشین، توجه به بافت فرسوده شهری در قالب ستاد بازآفرینی و پروژه های مرتبط با این حوزه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
احمدی در این جلسه توسعه شهر را نیازمند تعامل و همکاری اداره کل راه و شهرسازی، سازمان نظام‌ مهندسی و شهرداری به‌ عنوان سه رکن اصلی دانست و گفت: بی‌توجهی به نظام‌مندی ساخت و سازهای شهری هزینه های جبران ناپذیری برای شهرداری خواهد داشت.
وی تاکید کرد: باید همه در کنار هم با بهره گیری از ظرفیت ها و منابع ملی به تعالی رشت کمک کنیم.
بر اساس این گزارش، مقرر شد، پروژه های تعیین شده که اعتبار آن از محل ستاد بازآفرینی تامین و ابلاغ می‌شود با جدیت بیشتر پیگیری شود تا با حداکثر بهره مندی از این اعتبارات، نقاط شناسایی شده در محدوده بازآفرینی از نظر سطح کیفی خدمات شهری ارتقاء یابند.
استفاده مطلوب از سهمیه قیر در نظر گرفته شده و روکش آسفالت خیابان‌ها، جمع آوری آبهای سطحی، اجرای دیوارهای حفاظتی و سایر مباحث مربوط به حوزه بازآفرینی از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.