وی تعیین اجاره بها و حق انتفاع را از طریق کارشناسان رسمی دادگستری اعلام کرد و افزود: شرکت آب منطقه ای گیلان با هدف جلوگیری از تعرض و حفظ و صیانت از حقوق انفال با اولویت تأمین آب کشاورزی نسبت به استفاده از این ظرفیت اقدام می نماید.
معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای گیلان اظهار داشت: با مشارکت بخش خصوصی در این بخش علاوه بر ایجاد توسعه پایدار در منطقه و همچنین ایجاد اشتغال و درآمد برای افراد محلی ، می توان نسبت به ساماندهی این پهنه های آبی اقدام کرد.
اولویت در واگذاری آب بندان ها با افراد بومی و محلی است