بازدید مدیرعامل پگاه از پروژه توسعه ای پگاه گیلان · ختم کلام | ختم کلام
تبلیغات

بازدید مدیرعامل پگاه از پروژه توسعه ای پگاه گیلان

بازدید مدیرعامل پگاه از پروژه توسعه ای پگاه گیلان

مدیر عامل شرکت صنایع شیر ایران، از پروژه های توسعه ای محصولات جدید پگاه گیلان، بازدید کرد.

به گزارش ختم کلام، عبدالله قدوسی مدیر عامل شرکت صنایع شیر ایران، از پروژه پنیر سیاهمزگی، محصول جدید پگاه گیلان بازدید کرد.

قدوسی بر حمایت صنایع شیر ایران، از برنامه های توسعه ای پگاه گیلان، تاکید کرد.در این بازدید، مدیرعامل و معاونت بازاریابی و فروش شرکت بازار گستر پگاه منطقه یک، نیز حضور داشتند.

دیدار با نمایندگان کانون بازنشستگان پگاه گیلان، نیز از برنامه های دیگر این بازدید بود.

در این نشست، مسائل پیش روی بازنشستگان، به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.