به گزارش ختم کلام به نقل از روابط عمومی زندانهای گیلان، در نشست مشترک مدیر کل این اداره با رییس هیات ورزشهای همگانی گیلان بر لزوم نهادینه تر شدن ورزش همگانی در زندانها تاکید شد.

محمدی اصل ضمن تقدیر از تلاشهای مدیران فرهنگی و ورزشی سازمان زندانها در برقراری ارتباطهای اثربخش با روسای فدراسیون ها گفت: ما معتقدیم ورزش یکی از موثرترین عوامل کاهش آسیب های اجتماعی و ارتقای سلامت فردی در زندانها است و باورداریم که با همکاری هیات همگانی استان و برگزاری دوره های آموزشی و جشنواره های فرهنگی و ورزشی در زندانها می توانیم فرصت لازم جهت بهبود وضعیت جسمی و روانی زندانیان را بیشتر نماییم.

 رییس هیات همگانی استان نیز ضمن تشکر از اشراف کامل و حساسیت مدیر کل زندانها به امر ورزش گفت: در این روزهای سخت کرونایی، ثابت گردید نیاز به ورزش همگانی و فعالیت بدنی بیش از هر زمان دیگری است .

زهری با تاکید بر ماهیت متفاوت ورزش های همگانی از قهرمانی یادآور شد: هدف از ورزشهای همگانی، ،قهرمانی نیست بلکه ایجاد سلامتی و نشاط در روح وجسم افراد جامعه است واین مهم با همکاری سازمان ها و نهاد های مختلفی نظیر زندانها که دراین حوزه بسیار فعال بوده ، میسر می شود.

وی با اشاره به ظرفیت های آموزشی هیئت ورزش های همگانی گیلان گفت: در گام اول این هیئت از همه ظرفیت های خود برای آموزش زندانیان در رشته های مورد نظر اداره کل زندانها در همه شهرستانها استفاده خواهد نمود تا هدف نهادینه شدن ورزش در زندانها میسر شود.

در این نشست مقرر شد بر اساس تفاهم نامه مشترک فدراسیون ورزش های همگانی با سازمان زندانهای کشور، کمیته ورزش و فعالیت بدنی زندانها با صدور احکام مربوطه از سوی هیات ورزشهای همگانی در زندانهای گیلان راه اندازی شود.