به گزارش ختم کلام، شهردار رشت در جریان بازدید از معاونت حمل نقل و امور زیربنایی شهرداری، اولویت بندی پروژه های عمرانی را مورد تاکید قرار داد.

سید محمد احمدی همچنین از سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری رشت نیز بازدید و با کارکنان این سازمان دیدار و گفت و گو کرد.

وی سازمان عمران شهرداری را سازمانی محرک عنوان کرد و گفت: این سازمان می تواند در تصمیمات شهرداری تاثیرگذار باشد و قوی تر، فنی تر و حرفه ای تر عمل کند.

شهردار رشت با اشاره به انتظارات شهروندان از مدیریت کلانشهر، ایجاد آرامش برای آنان را وظیفه مدیران شهری خواند و افزود: آسفالت مناسب حق قانونی و مطالبه اصلی مردم است.