به گزارش وبدا، دکتر مریم حضرتی، در گفت و گو با وبدا به تشریح نشست روز گذشته معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت با گروه های مختلف نیروهای بهداشتی و درمانی به ویژه گروه پرستاری به منظور بررسی مشکلات آنها پرداخته و گفت: در این نشست ریاست محترم سازمان نظام پرستاری و برخی از اعضای هئیت مدیره نظام پرستاری تهران، مدیران پرستاری، کارکنان بهداشتی و درمانی، اورژانس، دانشجویان و  نمایندگان پرستاران شرکتی حضور داشتند و اقدامات ارزشمند انجام شده در چند ماه اخیر در راستای بهبود وضعیت معیشت کارکنان ارائه شد.

وی افزود: گروه های پرستاری در این نشست مطالبات پرستاران از جمله کمبود نیروی انسانی، لزوم اصلاح نظام پرداخت، پیگیری پرداخت فوق العاده ویژه و تسریع در استخدام پرستاران را مطرح کردند. دکتر تقوی نژاد در این نشست عنوان کرد که اقدامات بسیار خوبی برای پرداخت فوق العاده ویژه نیروهای بهداشتی و درمانی در هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه انجام شده است.

معاون پرستاری وزارت بهداشت تصریح کرد: سال گذشته ۷ هزار و ۷۸۶ نیروی پرستاری جذب شدند که یک افتخار بزرگ و کار بسیار ارزشمندی است اگرچه نسبت به حدود ۴۰ هزار تخت بیمارستانی جدید در دولت های یازدهم و دوازدهم، به نیروهای بیشتری نیاز داریم که مجوز استخدام ۷ هزار نفر دیگر صادر شده که باید اعتبارات مورد نیاز آنها تامین شود.

دکتر حضرتی خاطرنشان کرد: مواردی مانند اصلاح نظام پرداخت، جدا شدن اضافه کار از کارانه ، پرداخت معوقات، ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی و افزایش حقوق آنها و ….. موضوعاتی نیست که فقط مربوط به گروه پرستاری باشد اگر چه از طرف پرستاران  مطرح و پیگیری میشود، اما بدون شک نتایج مثبت آن شامل گروه‌های دیگر بهداشتی و درمانی نیز می‌شود.

وی در ادامه اشاره کرد که در مورد بکارگیری و ایجاد ردیف سوپروایزر های کنترل عفونت کارهای زیادی انجام شده که امیدواریم به زودی توسط معاونت محترم توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت ابلاغ شود.

دکتر حضرتی عنوان کرد: برای پرستاران شرکتی ۸۹ روزه شاغل در دانشگاه علوم پزشکی گیلان که مطالبات شان توسط نماینده آنها بیان و توضیحاتی ارائه شد و دکتر تقوی نژاد دستور داد که هفته آینده گروهی از معاونت توسعه به گیلان سفر و مسائل را بررسی  و حل کنند.

وی تاکید کرد: در شرایط فعلی با بکارگیری پرستاران ۸۹ روزه در بیمارستانها، مخالفیم، چون آنها تکلیف و بیمه معینی ندارند و اگر خدای ناکرده جانش را از دست بدهد، تکلیف وی مشخص نیست.

معاون پرستاری وزارت بهداشت یادآور شد: در مورد اصلاح نظام پرداخت نیز در این نشست، مباحث بسیار خوبی مطرح شد که مهمترین موضوع آن، تفکیک اضافه کار از کارانه بود که دکتر تقوی نژاد تاکید کرد همه دانشگاه ها باید این کار را انجام دهند.

دکتر حضرتی افزود: در این نشست همچنین مباحثی در خصوص کار ساعت دانشجویی مطرح شد، چراکه دانشجویان پرستاری که خارج از ساعات آموزشی خود به کار مشغول می‌شوند به ازای هر ساعت فعالیت حدود ۵ هزار و ۵۰۰ تومان دریافت می کنند و در جلسه ای که با شورای صنفی دانشجویان داشتیم، این مشکل مطرح شد و از طریق معاونت محترم  فرهنگی دانشجویی و معاونت پرستاری وزارت بهداشت در حال پیگیری است تا اصلاح شود.