ختم کلام- براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا از ۲۰ آبان‌ماه به مدت یکماه مشاغل گروه‌های ۳،۲ و ۴ تنها تا ساعت ۱۸ مجاز به فعالیت بوده و از ساعت ۱۸ فعالیت آنها غیرمجاز است.
این محدودیت در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای پرجمعیت اعمال خواهد شد و شامل مشاغل گروه‌های زیر است.

 

اعلام اسامی مشاغلی که به مدت یک ماه محدودیت ساعت کاری دارند