به گزارش حتم کلام، مسئول سازمان مسئول سازمان بسیج رسانه استان گیلان افزود: انعکاس مشکلات، مطالبه گری و پیگیری دغدغه‌های مردم با بیان سازنده و درست می بایست سرلوحه اصحاب رسانه استان است.
سرهنگ مهدی پارسا با بیان اینکه رسانه می‌تواند با بیان مسائل و مشکلات و مطالبه گری، گره بسیاری از مشکلات در جامعه را باز کند، افزود: با نقد منصفانه و به دور از حُب و بغض جامعه به سمت توسعه و پیشرفت حرکت می‌کند.
وی تاکید کرد: امنیت شغلی، معیشت و بیمه خبرنگاران سال هاست که در ها‌ه ای از ابهام است و تا کنون نیز برای رفع مشکل بیمه خبرنگاران اقدامی صورت نگرفته است.
مسئول سازمان بسیج رسانه استان گیلان با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم، مجلسی انقلابی و از بدنه مردم است، تصریح کرد: امیدواریم شاهد برطرف شدن مشکلات خبرنگاران توسط مجلس انقلابی باشیم.
پارسا گفت: بسیج رسانه استان جهت حل مشکلات خبرنگاران با برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی مسئولان استانی جلساتی برگزار کرده است و این روند تا برطرف شدن مشکلات خبرنگاران ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه رسانه ها در تزریق امید به جامعه نقش مهمی دارند. تاکید کرد: بسیج رسانه استان، جهت امید بخشی در جامعه خبرنگاران و حل مشکلات آنها از هیج کوششی فروگذار نخواهد کرد.