ختم کلام- زمان ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام شد.

 معاونت آموزشی دانشگاه ضمن تبریک به پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ، به منظور رعایت پروتکل بهداشتی، زمان ثبت نام را از ۱۱ آبان  لغایت ۱۶ آبان ماه سال جاری به صورت اینترنتی و غیر حضوری  اعلام کرد.
کلیه پذیرفته شدگان موظف هستند با مراجعه به صفحه اصلی معاونت آموزشی دانشگاه از طریق آدرس اینترنتی مندرج در سایت نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.