به گزارش ختم کلام و به نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی گیلان ، با توجه به توافقات به عمل آمده این سازمان با صندوق اعتباری هنر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، مهلت پرداخت حق بیمه فروردین ماه ۹۹ به بعد بیمه شدگان موصوف لغایت ۱‏/۹‏/۹۹ تمدید شود، بر این اساس آن دسته از بیمه شدگان مشمول که به هر دلیل در ماههای اخیر موفق به بیمه پردازی نشده اند میتوانند برای اخذ برگ پرداخت حق بیمه صرفاً از سامانه غیر حضوری (samt.tamin.ir) استفاده نموده و چنانچه برگ پرداخت ها قبلاً صادر لیکن پرداخت نشده است نسبت به تحویل برگه پرداخت از طریق شعب تامین اجتماعی اقدام نمایند .
بدیهی است بعد از وصول برگ پرداخت مذکور امکان صدور برگ پرداخت دوره بعد به صورت غیر حضوری میسر خواهد بود.