به گزارش ختم کلام، احمد حاجبی – مدیر کل دفتر سلامت اجتماعی، روانی و اعتیاد وزارت بهداشت با بیان اینکه  روز جهانی و هفته سلامت روان از ۱۸ الی ۲۴ مهرماه با شعار ۲۰۲۰ سازمان جهانی بهداشت  “سلامت روان برای همه :  سرمایه گذاری بیشتر – دسترسی بیشتر، برای همه، همه جا ” برگزار می شود ، عناوین هفته سلامت روان  امسال را به شرح زیر اعلام کرد:

جمعه ۱۸ مهر :  نقش زیرساخت های سلامت روان در شرایط کرونا و پساکرونا
شنبه ۱۹ مهر : متخصصین متعهد، مدافعین سلامت

یکشنبه ۲۰ مهر: سیاستگذاران آگاه، سرمایه گذاری بیشتر در حوزه سلامت روان
دوشنبه ۲۱ مهر: نقش نظام مراقبت های بهداشت اولیه در دسترسی به خدمات سلامت روان

سه شنبه ۲۲ مهر: مشارکت سازمان های مردم نهاد، در ارتقاء سلامت روان جامعه
چهارشنبه ۲۳ مهر: نقش رسانه در تبیین وضعیت سلامت روان و انگ زدایی

پنجشنبه ۲۴ مهر:  بیمه مؤثر، دسترسی بیشتر به خدمات سلامت روان