به گزارش ختم کلام، زمان، مکان و مدارک مورد نیاز جهت مصاحبه پذیرفته شدگان رشته تحصیلی کارشناسی فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی به شرح ذیل اعلام می شود .

پذیرفته شدگان از تاریخ های ۲۱ الی ۲۲ مهرماه از ساعت ۹ الی ۱۴ عصر  جهت مصاحبه پذیرش  سال ۹۹ با ظرفیت پذیرش ۲۰ نفر به مکاندانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت واقع در رشت-بزرگراه شهید بهشتی-جنب پارک دانشجو-خیابان دانشجو-تلفن:۳۳۵۵۵۰۵۶-۰۱۳ با در دست داشتن مدارک زیر مراجعه نمایند

مدارک مورد نیاز:

۱-عکس ۴× ۳ دو قطعه

۲-اصل شناسنامه و کپی از تمام صفحات     یک سری

۳-اصل کارت ملی و کپی آن                      یک سری

۴-گواهی پایان خدمت و یا معافیت و کپی آن (در صورت دارا بودن)       یک سری

۵-اصل گواهینامه پیش دانشگاهی (مربوط به دیپلمه های سالهای گذشته)و کپی آن یک سری

۶-اصل گواهینامه دیپلم و کپی آن            یک سری

۷-اصل کارنامه دبیرستان و کپی آن          یک سری

۸-لباس مناسب و راحت جهت انجام تست آمادگی جسمانی

۹-کلیه گواهی های مربوط به فعالیتهای ورزشی و فرهنگی و سازمان های امدادی و کپی آنان(در صورت دارا بودن)