به گزارش ختم کلام، همایش ورزش‌های همگانی مجازی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به تفکیک دانشجویان دختر و پسر در ماه‌های مهر و آبان سال جاری برگزار می‌شود.
این مسابقات در دو دوره زمانی در رشته های وزشی به شرح ذیل برگزار میگردد :
۱- طناب زنی، روپایی و آمادگی جسمانی (دوره اول)
۲- لیوان چینی، هدف زنی والیبال و فریزبی (دوره دوم)
علاقه مندان برای شرکت در رشته های دوره اول بایستی تا ۱۶ مهر ماه سال جاری و در رشته های دوره دوم تا ۱۵ آبان ماه سال جاری ثبت نام کنند و زمان ارسال فیلم شرکت کنندگان در دوره اول از روز شنبه، ۲۶ مهر ماه، تا روز چهارشنبه، ۳۰ مهر ماه سال جاری، و در دوره دوم از روز شنبه، ۲۴ آبان ماه، تا چهارشنبه، ۲۸ آبان ماه سال جاری، خواهد بود.