به گزارش ختم کلام، پیرو فرمایش مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص لزوم دستگیری از قشر آسیب پذیر جامعه ، نهمین مرحله از طرح مواسات و همدلی و کمک های مومنانه به خانواده های کم درآمد و آسیب دیده از بیماری کرونا ، صبح  پنج شنبه  بیست و چهارم مهرماه برگزار شد.