عشقی با اشاره به هماهنگی های بعمل آمده و توافقات صورت گرفته جهت اعطای تسهیلات با بانک صادرات اظهار داشت: کلیه کارکنان ستادی شهرداری اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی می توانند از تسهیلات بانک صادرات تا سقف پانصد میلیون ریال معادل پنجاه میلیون تومان و بدون ضامن استفاده کنند.
دبیر شورای مرکزی مجمع صنفی کارکنان شهرداری رشت با اشاره به سود ۱۸ درصدی تسهیلات گفت: مدت بازپرداخت این وام ۳۶ ماهه بوده و ٪۱۰ مبلغ کل وام بلوکه میگردد.
وی با بیان اینکه نیروهای شرکتی (حجمی) نیز می توانند از وام پانصد میلیون ریالی بانک صادرات استفاده کنند گفت: نیروهای شرکتی باید به ازای هر ۲۵۰ میلیون ریال یک ضامن معرفی کنند.
عشقی در پایان گفت: همکاران شهرداری رشت می توانند جهت دریافت معرفی نامه به شعبات تعیین گردیده و همچنین تدوین مدارک مربوطه روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه، ساعت ۱۱ تا ۱۳ به دفتر پایگاه بسیج کارکنان شهرداری رشت (شهید دستغیب) واقع در خیابان سعدی، ساختمان شورای شهر رشت مراجعه نمایند.