جلسه هماهنگی و بررسی چگونگی پیشرفت پروژه ترمیم و بهسازی خیابان شهید چمران لنگرود به روایت تصویر

به گزارش ختم کلام، جلسه هماهنگی و بررسی چگونگی پیشرفت پروژه ترمیم و بهسازی خیابان شهید چمران لنگرود به ریاست سید مهدی رجایی “شهردار لنگرود” و با حضور پیمانکار ، مشاور طرح ، معاونت عمرانی و مدیر دایره عمران شهردار برگزار شد.