به گزارش ختم کلام، تقدیر از رزمندگان شاغل در شهرداری لنگرود در راستای برنامه های  فرهنگی شهرداری و شورای اسلامی این شهر صورت گرفت.

این تقدیر به همت پایگاه مقاومت شهید چمران انجام شده است.