ختم کلام- باحضور علی باستی مدیرکل پارک علم و فناوری گیلان و سید محسن موسوی، فرماندار شفت در راستای افزایش همکاری و ارتقاء سطح دانش شهروندان و حمایت از پتانسیل های موجود در شهرستان تفاهم نامه همکاری نیز منعقد شد که در این راستا محمد بخشی پور کارشناس فناوری اطلاعات فرمانداری شفت به عنوان رابط مابین فرمانداری و پارک علم و فناوری گیلان نیز معرفی شد.

در تعریف کلی، پارک علم و فناوری سازمانی ایست که بوسیله متخصصان حرفه ای اداره میشود هدف اصلی آن افزایش ثروت جامعه ازطریق تشویق و ارتقاء فرهنگ نوآوری در زمینه های مختلف علمی است پارکهای علم و فناوری در سراسر دنیا با هدف کلی توسعه فناوری و کسب و کارهای دانش محور تشکیل شده‌اند و با توجه به وضعیت محیطی در سطح داخلی و خارجی چشم‌اندازها و مأموریت‌های متفاوتی را دنبال می‌کنند. این پارکها دارای مکانیسم‌های زیرساختی مهمی هستند که باعث انتقال یافته‌های تولید دانش مضاعف شده، نهایتا عامل تسریع رشد اقتصادی در سطح ملی و منطقه‌ای می‌شوند. این مهم به شغل، رشد درآمد و درگیر شدن در صنایع دارای رشدنیز می‌شوند.