ختم کلام، مهرداد شیرازی با حکم سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان به عنوان کارشناس خبره فدراسیون ووشو منصوب شد.

در بخشی از حکم وزیر ورزش و جوانان آمده است؛ «به استناد ماده (۸) اساسنامه فدراسیون‎های ورزشی آماتوری و مصوبه مجمع عمومی مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ فدراسیون ووشو به موجب این حکم به عنوان «کارشناس خبره فدراسیون ووشو» منصوب می‎شوید. انتظار دارم در چهارچوب مفاد اساسنامه مزبور، نسبت به انجام وظایف محوله اقدام کنید.»