ختم کلام– درحالی که نرخ مصوب هر کیلوگرم مرغ بر اساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار ۱۵ هزار تومان است، اما در بازار قیمت مرغ از ۲۰ هزار تومان عبور کرد و در برخی نقاط ۲۲ هزار تومان شد.

تسنیم در گزارشی نوشت: در حالی که قیمت مصوب هر کیلوگرم مرغ ۱۵ هزار تومان تا ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان در استان ‌های مختلف کشور تعیین شده است قیمت هر کیلوگرم مرغ در تهران سقف ۲۰ هزار تومان را زده است وحدود ۵ هزار تومان بالاتر از نرخ مصوب خود به فروش می‌رسد.
قیمت این محصول در خیابان سی تیر تهران ۲۰۵۰۰ تومان، در میدان کاخ سعادت آباد تهران ۱۹۰۰۰ تومان و در منطقه‌ای دیگر از این محله به قیمت‌های ۲۱ و ۲۳ هزار تومان به فروش می‌رسد.
قیمت فروش هرکیلوگرم مرغ درسته روز تهران در خیابان میرزای شیرای تهران نیز ۲۱ هزار تومان است.
قیمت مصوب هر کیلوگرم مرغ با ۲۱۰۰ تومان افزایش از نرخ قبلی خود در تیز ماه سال جاری از ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان به ۱۵ هزار تومان تعیین شد، اما این نرخ در بازار رعایت نمیشود.
در جلسه کارگروه تنظیم بازار در ۲۶ شهریور ماه سال جاری، اما دوباره با توجه به افزایش قیمت کنجاله سویا از ۲۴۱۵ تومان به ۲۶۵۰ تومان به افزایش قیمت دوباره مرغ چراغ سبز نشان داده شد، اما هنوز نرخ مصوب جدید از سوی این کارگروه اعلام نشده است.