به گزارش ختم کلام، در یکصدو شصت و دومین جلسه شورای شهر رشت، شهردار فعلی با ۸ رای برکنارشد و سپس با ۱۰ رای از ۱۱ رای اعضای شورا، ناصر عطایی به عنوان سرپرست مجموعه شهرداری این کلانشهر، انتخاب شد.
ناصر عطایی پبش از این به عنوان معاون مالی و اقتصادی شهرداری رشت فالعیت می کرد و  شهرداری رودبار، رستم آباد و شهرداری منطقه یک رشت نیز در کارنامه کاری وی وجود دارد.

انتهای پیام/