به گزارش ختم کلام، اولین جلسه شورای مرکزی انجمن صنفی کارکنان شهرداری رشت برگزار و بر اساس اساسنامه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب شدند.
جواد شهند بعنوان رئیس شورای مرکزی
محمد عشقی بعنوان دبیر شورای مرکزی
حامد حیدری بعنوان خزانه دار شورای مرکزی
یاسر صفاکار بعنوان سخنگوی شورای مرکزی
پروانه پائیزه بعنوان منشی شورای مرکزی
گفتنی است که انتخابات شورای مرکزی انجمن صنفی کارکنان شهرداری رشت در روز شنبه در سالن یادگار امام( ره) برگزار شده بود.

انتهای پیام/