به گزارش ختم کلام، تنها بانوی عضو شورای شهر رشت صبح پنج شنبه در آیین افتتاح تصفیه خانه شیرابه زباله در منطقه سراوان اظهار کرد: گام نخست برای کاهش آلودگی های زیست محیطی در این کلانشهر برداشته شده است.
فاطمه شیرزاد این گام را بسیار مثبت خواندو خطاب به دولتمردان تاکید کرد: کمک هاو حمایت های مربوط برای پیشرفت فازهای بعدی این پروژه از سوی دولتمردان باید افزایش یابد.
وی خواستار تلاش های بیشتر سه نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی شد و گفت: این نمایندگان باید برای جذب اعتبارات ملی و دولتی برای رشت گام بردارند تا طرح های دیگری که در بستر آماده شدن برای کاهش آلودگی سراوان قرار دارند، اجرایی شوند.
عضو شورای شهر رشت تاکید کرد: سهم اعتبارات رشت در بخش های عمرانی، بهداشتی و سلامت باید افزایش داده شود.

انتهای پیام/

 

مهدیه رزاقی لنگرودی