نائب رئیس شورای شهر لنگرود در گفتگویی با بیان اینکه مهدی رجایی در طول سه سال حضور خود در شهرداری لنگرود عملکرد خوبی از خود بر جای گذاشته است، اظهار کرد: تعامل بین شهردار با پرسنل و اعضای شورا در ۵ دوره گذشته شورا مثال زدنی است.

فرامرز حسن دوست با بیان اینکه از سال گذشته پیشنهادات جدی مبنی بر ارتقای شغلی این شهردار و حضور در تهران ارائه شده است، گفت: اگرچه این روزها زمزمه ها مبنی بر حضور آقای رجایی شدت بیشتری گرفته است اما اعضای شورا نیز همانند پرسنل شهرداری بر ادامه کار ایشان اصرار دارند.

وی افزود: تعامل و دوستی خوبی بین شورا و شهردار لنگرود وجود دارد و اعضای شورا تمایل دارند که وی همچنان به فعالیت خود ادامه دهد.

عضو شورای شهر لنگرود با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور اظهار کرد: علی رغم تمام مشکلات تلاش ها بر این بوده که کار روی زمین نماند و از همین رو نهضت آسفالت، پروژه لایروبی رودخانه اصلی شهر، کارخانه کمپوست و سایر پروژه های مهم در حال پیگیری است.

به گفته حسن دوست شهرداری توانسته حقوق تمام پرسنل خود را اعم از قراردادی و شرکتی پرداخت کند.