تیشه ای که به ریشه گیلان می خورد

در شرایطی که کرونا به کسب و کارها از جمله در گیلان نیز آسیب فراوانی وارد کرده ؛ برخی که غرض ورزی و عناد آنان با مردمان کشورمان روشن است با هوچی گری تلاش می کنند تا با گل آلود کردن آب ماهی گرفته و حتی به بهای نابودی اشتغال و اقتصاد استان ؛ مطامع شخصی و سیاسی خود را تامین کنند .
متاسفانه در هفته های اخیر شاهد برخی دروغ پردازی ها و جعل اخبار از سوی تعداد معدودی سایت یا کانال در جهت آسیب زدن به اعتماد عمومی نسبت به بزرگترین هایپر مارکت شمال ایران در رشت بودیم تا از این طریق ضمن دستیابی به اغراض خود ؛ تیشه به ریشه اشتغال و سرمایه‌گذاری در گیلان بزنند و در این میان از هیچ گونه سیاه نمایی و دروغ پردازی دریغ نمی کنند .
در این میان باعث خوشوقتی است که مردم فهیم گیلان بی توجه به این گونه پروپاگاندا نشان دادند که همچنان از کارآفرینی و سرمایه‌گذاری در استانشان حمایت می کنند .

انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.