وزیر امورخارجه امریکا در تازه ترین اظهارنظر خود در خصوص ایران اعلام نموده که “سیاست ایالت متحده امریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران فقط قدرت است نه مماشات “ و همچنین در خصوص تغییر رفتار و روش مقابله با ایران نیز مطالبی رو عنوان داشته است .
به نظر میرسد این تغییر لحن وزیر امورخارجه امریکا بیشتر به یک تاکتیک شبیه باشد تا یک استراتژی جدید ، چونکه سیاست قدرت نمایی ایالت متحده از ٢٣ بهمن ۵٧ یعنی یک روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی خود را نشان داده و با همه توان و قدرت در مقابل انقلاب ایران ایستادگی نمودند ، بطورمثال در تاریخ یادشده ( ٢٣ بهمن ۵٧) تمامی اموال ایران در امریکا یکطرفه بلوکه شده و تا امروز نیز تحریم های ناجوانمردانه ، تحمیل جنگ به ایران و توطئه های بیشمار نشان از اعمال قدرت و زور به جمهوری اسلامی حکایت دارد .
و اما این ایستادگی ، مقاومت و قدرت ایران اسلامی بوده که با تکیه بر ارزشهای انقلاب و الطاف الهی و اعتماد به جوانان متعهد و متخصص در عرصه های مختلف توانسته این قدرت پوشالی را متوقف کند و اکنون نیز در جنگ نابرابر ، غیرانسانی و غیراخلاقی اقتصادی در مقابل استکبار قرارداریم و میبایستی با تمام توان و طبق برنامه های مرتبط و با استفاده از ظرفیت های موجود و به دور از شعارگرایی و با تفکر بسیجی و کار جهادی در مقابل این زیاده خواهی ایستادگی نماییم .
همانطور که در ٨ سال دفاع مقدس نشان دادیم که میتوانیم با اتحاد و همدلی پیروز شویم ، حال نیز با احترام به قانون و انجام کارهای درست و انجام درست کارها و با بهره گیری از توصیه های حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب تغییر ساختار کهنه اقتصاد کشور را به یک اقتصاد نوین و اسلامی تبدیل نماییم و نیز با کسب اعتماد عمومی و اجتماعی و همراهی مردم بزرگوار و همیشه همراه ایران اقتصادی را پایه گذاری کنیم که کمترین وابستگی به نفت ، و با ظرفیت سازی های درونی ، دارای شفافیت و نگاه درونگرایی و برون نگری داشته باشد .
ساختاری که هیچ روزنه ای برای مفسدین اقتصادی ایجاد نکند .
سیدمحمداحمدی
فرماندار اسبق شهرستان رشت