به گزارش ختم کلام؛ ظهر امروز حریق ۲باب منزل مسکونی در بلوار رشتیان، توسط تیم های عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت اطفاء و از گسترش آن به منازل مجاور جلوگیری شد.