به گزارش ختم کلام، شهردار رشت در نشست با سازمان های وابسته به شهرداری
اظهار کرد: تمرکز در آمد در مرکز به صورت خزانه داری کل و همچنین انجام معاملات متوسط و عمده، موجب شد که شهرداری شیوه‌ نامه جدیدی برای چگونگی معاملات جزئی و متوسط تنظیم کند.
ناصرحاج محمدی بابیان اینکه توکن های مربوط به کارپردازی ها جمع آوری شده است گفت: در حال حاضر شهرداری رشت از یک توکن بهره می برد که آن نیز توسط شهردار به مسئول مربوطه سپرده شده است.
وی افزود: تمام معاملات متوسط و عمده بر اساس مقررات مالی و معاملاتی درحال انجام است.
شهردار رشت با بیان اینکه ماده ۱۴ پس از این فقط بر موارد ضروری اعمال می شود خاطرنشان کرد: اعمال نشدن این قانون در زمان لازم، می توانست مشکلات فراوانی برای شهرداری ایجاد کند.

حاج محمدی از اقتدار شفافیت مالی در امسال خبر داد و با اشاره به هزینه ساز بودن برخی سازمان های شهرداری گفت: این سازمان ها باید به سازمان های درآمد زا تبدیل شوند تا‌ بتوانند به اداره امورات‌خود بپردازند.
وی تصریح کرد: ساختار و شکل تمامی سازمان های وابسته به شهرداری، واحد بوده و پیش از این، شهرداری این سازمان ها را به عنوان سازمان های سیاست گذار معرفی کرده بود.
شهردار رشت ادامه داد: این در حالیست که سیاست گذاری در حوزه معاونت های شهرداری انجام می شود و سازما‌ن ها فقط مجری بوده و مجری نمی تواند سیاست‌گذار و تصمیم گیر باشد.
حاج محمدی تصریح کرد: سازمان های تابعه شهرداری تسهیل گر امورات و جریان ها هستند.

گفتنیست روسای سازمان ها، معاون خدمات شهر، مدیر روابط عمومی، مدیر حوزه شهردار و مدیر مالی، در این نشست حضور داشتند.
انتهای پیام/