به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ( وب دا)؛ اولین نشست کمیسیون اصلی هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی گیلان صبح امروز در سالن اجلاس این دانشگاه در رشت برگزار شد.

در این نشست که اعضاء هیئت امناء، معاونین، مدیران و کارشناسان بودجه دانشگاه علوم پزشکی گیلان حضور داشتند، بحث، بررسی و پیشنهاد اعضا در خصوص مصوبات دور مشترک اختصاصی هیأت امنا و همچنین بودجه  تفصیلی سال۹۹ طرح و اقدامات مقتضی مورد تأکید اعضا از جمله رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان قرار گرفت.

گفتنی است اجزای بودجه، چالش ها و مشکلات آنها به صورت جزءبه جزء مورد بررسی قرار گرفت و کسری بودجه معاونت ها و حوزه های مختلف دانشگاه علوم پزشکی گیلان به بحث و تحلیل کشیده شد.

قرار است پس از جمع بندی و احصاء مشکلات حوزه بودجه دانشگاه علوم پزشکی گیلان، موضوعات و چالش های قابل رفع در جلسه آتی هیأت امناء به صورت مشخص بررسی و نسبت به حل آنها تصمیم گیری شود./