ختم کلام/ به پیشنهاد اداره ورزش و جوانان شهرستان رشت، علیرضا زارع با حکم رییس هیئت دو و میدانی گیلان، به عنوان رییس هییت دو و میدانی  شهرستان رشت انتخاب و منصوب شد.
وی از پایان تیرماه امسال تا سال ۱۴۰۰ به مدت یکسال در این پست ایفای وظیفه می کند.