به گزارش ختم کلام؛ دکتر علی فتح اللهی فرماندار شهرستان رشت، صبح امروز با حضور جمعی از کارشناسان و بخشدار مرکزی رشت از شرکت کودآلی گیلان و پروژه های در دست احداث این شرکت بازدید کرد.