به گزارش ختم کلام؛ عصر امروز جلسه مجمع نمایندگان با مدیران حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات استان در سالن جلسات این مجمع برگزار شد.

رئیس مجمع نمایندگان گیلان در این نشست با اشاره به نقش زیرساخت‌های ارتباطی و صنعت آی تی در توسعه ی همه جانبه ی استان بر ضرورت پیگیری هر چه بیشتر برای بهره گیری از فن آوری های نوین ارتباطی در مناطق مختلف استان تاکید کرد و افزود: پوشش حداکثری شبکه های تلفن همراه، افزایش ظرفیت و خطوط انتقال فیبر نوری، توسعه ی دکل‌های مخابراتی، و تسهیل امکانات زیرساختی برای بهره گیری خط آهن گیلان از سیستم فیبر نوری از اولویت‌های مهم مخابراتی و ارتباطی استان در شرایط کنونی ست.

احمد دنیا مالی همچنین با اشاره به گسترش روزافزون فن آوریهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی، بر ضرورت پیگیری های لازم جهت تحقق شهرهای هوشمند در گیلان تاکید کرد و افزود: این مهم با توسعه ی زیرساخت‌ها و آشنایی هر چه بیشتر عموم شهروندان با خدمات مرتبط با آن و نحوه ی ایفای نقش در حوزه ی شهر هوشمند میسر می شود و این اولویتی ست که باید بدان پرداخته شود.
در ادامه ی این نشست هر یک از نمایندگان شرکت کننده عمده ترین دغدغه های مردم مناطق شهری و روستایی حوزه ی انتخابی خود را در قالب محدودیت در سیگنال رسانی تلفن‌های همراه، کاهش دکل‌های مخابراتی، محدودیت ارتباط در مناطق جنگلی، ضعیف بودن اینترنت بویژه در فصل تابستان، و لزوم اتخاذ تدابیر لازم جهت بکارگیری خطوط تلفن ثابت بلا استفاده مطرح کردند.
آقایان فرزاد توکلی مدیر کل ارتباطات و فن آوری اطلاعات، علیرضا پارسایی مدیرعامل مخابرات و مهدی فخربین سبحانی، مدیرکل پست گیلان هر یک در گزارشی عمده ترین ظرفیت‌ها و مشکلات حوزه ی آی تی و فیبر نوری، زیر ساخت‌های مخابراتی، ظرفیت‌های انتقال مرسولات پستی و خدمات پست بانک در مناطق روستایی را تشریح کردند.

عکس: محمدرضا کشازرع