به گزارش ختم کلام، جلسه آشنایی و بررسی امکانات و قابلیت های محصولات نرم افزاری شرکت های پیشرو در زمینه ارائه نرم افزارهای مدیریت جامع منابع انسانی و اتوماسیون اداری، در سازمان فاوای شهرداری رشت برگزار شد.
این نشست در راستای ارائه خدمات الکترونیک به پرسنل شهرداری رشت و نیز شفاف سازی، تسریع و بهبود ارائه خدمات، با همکاری حوزه های بهره بردار شهرداری همچون منابع انسانی، نوسازی و تحول اداری، مالی و دبیرخانه به منظور بررسی ظرفیت ها و توانمندی های شرکت های پیشرو در زمینه ارائه نرم افزارهای مدیریت جامع منابع انسانی و اتوماسیون اداری تشکیل شد.
رئیس سازمان فاوای شهرداری رشت در این نشست عنوان کرد: به منظور ارتقای کیفیت مدیریت منابع انسانی در شهرداری و ارائه خدمات الکترونیک به همکاران شهرداری در زمینه نیازمندی های پرسنلی، شهرداری رشت به سامانه جامع مدیریت منابع انسانی تجهیز می شود و در این راستا تلاش می کنیم با استفاده از نظرات حوزه های بهره بردار، از نرم افزارهایی بهره ببریم که دارای بیشترین کاربرد و ظرفیت هستد.
هانی عسکری گفت: این اقدام در جهت تحقق سیاستهای شهردار مبنی بر ارائه خدمات الکترونیک و شفاف سازی امور، توسط سازمان فاوای شهرداری دنبال می شود.
وی تاکید کرد: با به روز شدن بسیاری از فعالیت ها و خدمات در شهرداری رشت، ضمن تسریع و تسهیل در انجام امور، مطابق با استانداردهای فناوری روز، ابزارهای نوین برای مدیریت هرچه بهتر منابع انسانی شهرداری و اعمال دسترسی های اطلاعاتی مورد نیاز، در اختیار بهره برداران قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/