به گزارش ختم کلام، این اقدام شهرداری منطقه ۳ رشت، در مسیرهای مربوط به بلوار خرمشهر، انجام شد.

همچنین الصاق اخطاریه در بلوار شهید انصاری، خیابان پسندیده، جانبازان، کوچه نوبهار، پاکسازی و تسطیح کوچه بهشتی روبه روی سی ان جی، ابلاغ اخطاریه در بلوار امام رضا(ع)، کوچه رزاقی، هلال احمر، هلال یک، بلوار مدرس، کوچه راسخ، کوی چمران، کوچه ۱۴، بلوار امام علی، کوچه گلستان، کوی چمران، کوچه دهم، کوچه سیزدهم انجام شد و اخطاریه ماده ۱۱۰ در بلوار امام خمینی، شهرک امام حسین(ع)، الصاق اخطاریه در بلوار خرمشهر، کوی امام رضا(ع)، انتهای بهار ۲۷ صورت پذیرفت.

همچنین، نیروهای سختکوش شهرداری منطقه سه با عملکرد شبانه خود در جهت جلوگیری ازعملیات تخلفات ساختمانی، جلوگیری از بتن ریزی بدون مجوز بلوار مدرس، کوچه وصال، اخطاریه به ملک فاقد مجوز کوی چمران، کوچه ۲۲، صدور اخطاریه ۴۸ ساعته در کوی امام رضا، بهار ۱۸، شهرک صبا، آزادگان، کوی امام رضا، بهار ۲۴، بهار ۳۳، بهار ۱۹، بلوار امام رضا، طالقانی، کوچه پنجم اقدام کرده اند.

.