به گزارش ختم کلام، هدف از برگزاری این جلسه، بررسی و تایید ضوابط الزام ساختمان ها و فضاهای عمومی به احداث اتاق مادر و کودک در شورای اجرایی شهر دوستدار کودک رشت جهت تصویب در کمیسیون ماده پنج بود.

در این جلسه در خصوص الویت ساخت و تجهیز اتاق مادر و کودک با توجه به الزامات مربوطه و طرح در کمیسیون ماده پنج جهت اجرا در پروژه های با مقیاس شهری و ساختمان های عمومی بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.

در این راستا، احداث اتاق مادر و کودک در فضاهای عمومی پر تردد مانند فرودگاه، ترمینال، ایستگاه راه آهن،تراموا، مراکز خرید، فضاهای بهداشتی و درمانی، همچنین پارک های شهری، مرکز تفریحی و گردشگری به عنوان الزام در ضوابط ساخت پس از تصویب کمیسیون ماده پنج اجباری خواهد شد.

 در ادامه جلسه درخصوص مناسب سازی، ایجاد رمپ در پارک ها و فضای شهری برای سهولت تردد با کالسکه برای مادران و کودکان نو پا و ارزیابی ایجاد پارک های موضوعی،پارک هوشمند بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

پیگیری پروژه خانه کودک در بحث بازآفرینی از دیگر موارد مطرح شده در جلسه بود.

 علاوه بر این مقرر شد، شرح خدمات برنامه عملیاتی شهر دوستدار کودک در اسرع وقت تهیه و در جلسه آتی شورای اجرایی مورد بررسی قرار گیرد.

انتهای پیام/