به گزارش ختم کلام، شهردار لنگرود در نشست تخصصی ساماندهی وضعیت دستفروشان سطح شهر با بیان اینکه مدیریت وضعیت دستفروشان داخل شهر و پیش بینی فضایی مناسب جهت کسب و کار این افراد در اولویت برنامه های این‌ نهاد است، اظهار کرد: شناسایی، کدگذاری و ساماندهی بانک اطلاعاتی کلیه دستفروشان بومی سطح شهر اعم از ثابت، سیار و وانت بارها در دستور کار قرار دارد.

سید مهدی رجایی با اشاره به پیش بینی اولیه و تعرفه مکانی جهت انتقال دستفروشان ثابت و سیار توسط اداره راه و شهرسازی گفت: هم اکنون در دو خیابان امام خمینی و شهید بهشتی لنگرود رفع سدمعبر آغاز شده است.

وی با بیان اینکه دو موضوع رفع سدمعبر و همچنین ساماندهی دستفروشان همزمان پیگیری می شود، افزود: خیابانهای اصلی شهر مانند امام خمینی و شهید بهشتی وضعیتی پیدا کرده بودند که تردد شهروندان به سختی امکانپذیر بود.

شهردار لنگرود با بیان اینکه هرگز نگفته ایم که دست فروشان حق دستفروشی در هیچ جای شهر را ندارند، اظهار کرد: بحث ساماندهی دستفروشان با بحث رفع سدمعبر دو مقوله جدا از هم هستند.

رجایی همچنین از ارسال اخطار کتبی و برخورد قانونی با کلیه مغازه دارانی که معبر عمومی را اشغال می‎کنند با هماهنگی اداره صمت و اتاق اصناف خبر داد و افزود: تشکیل اتحادیه فعالیت صنوف سیار در اتاق اصناف از جمله اقدامات موثر در این راستا است.
وی همچنین به استفاده از ظرفیت پلیس افتخاری جهت ساماندهی وضعیت ترافیکی پارک بازار در روزهای جمعه اشاره کرد.

انتهای پیام/