به گزارش روابط ختم کلام، تیمی متشکل از نمایندگان ادارات تعزیرات، مرکز بهداشت و دستگاه امنیتی با محوریت و دبیری حراست سازمان صمت گیلان اقدام به رصد، پیگیری و پلمپ مراکز غیرمجاز تولیدات فاقد استاندارد و مجوزهای لازم در سطح استان می نمایند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: در سه ماه گذشته برخی از سوداگران سلامت مردم با سوءاستفاده از شرایط بوجودآمده در ایام کرونا مشابه این شرکت غیرمجاز، دست به اقدامات غیرقانونی زدند که با برخورد شدید مواجه شدند.
فرهاد دلق پوش، پلمپ این واحد غیر مجاز را تشریح و عنوان کرد: این واحد نیز اقدام به دریافت الکل از استانهای دیگر می نمود و بدون نظارت علوم پزشکی، به صورت زیرزمینی مواد ضدعفونی تولید و در استان توزیع می کرد.
وی افزود: طبق برآورد اولیه توسط کارشناسان معاونت غذا و دارو و به استناد فاکتورهای مکشوفه و اقرار متهم ارزش کالاهای توزیع شده حدودا ۱۳ میلیارد تومان برآورد شده است که نیاز به بررسی بیشتر پرونده دارد.
رئیس سازمان صمت گیلان، برخورد قاطع با چنین تخلفاتی را لازم و ضروری دانست و تاکید کرد: مردم استان در صورت مشاهده چنین مواردی، سریعاً به سامانه ۱۲۴ این سازمان و ۱۳۵ تعزیرات گزارش نمایند.
دلق پوش میزان برآورد اولیه الکل مصرف شده را حدود ۳۳۰ هزار لیتر اعلام کرد و گفت: پس از کشف این واحد غیرمجاز در طبقه چهارم یک واحد تجاری در شهر رشت با دستور مقام قضایی واحد فوق پلمپ شد و متهم بازداشت و پرونده در اختیار اداره کل تعزیرات قرار گرفته است.
انتهای پیام/