مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت به مناسبت روز روابط عمومی نوشت:

مدیریت شهری علاوه بر برنامه‌ریزی کلان و هدفمند، نیازمند پل ارتباطی محکم و قوی با شهروندان است تا بتواند در پویایی شهر و افزایش رضایتمندی شهروندان تاثیرگذار باشد.
در حقیقت مسئولیت پذیری شهروند و مشارکت اجتماعی رابطه ای مستقیم بین شهرداری و شهروندان دارد و رسانه های گروهی اصلی ترین و مهمترین عامل برقراری این ارتباط هستند.
و بدون شک هر گونه پیشرفت در توسعه مدیریت شهری نیازمند بهره گیری از پل‌های ارتباطی محکم و منسجم بین مدیران شهری و شهروندان و میزان همدلی و همراهی آنها با برنامه‌های شهری است.
فرا رسیدن هفته ارتباطات و روز جهانی ارتباطات را به فال نیک می گیریم و امیدواریم رسانه های گروهی استان در همراهی با مدیریت شهری همواره راهی را پیش بروند که به صلاح توسعه شهر و همراهی با مدیریت شهری باشد.
ما به خوبی می دانیم اگر دو مجموعه شهرداری و رسانه های گروهی به وحدت نظر در پیشرفت شهر و دیدگاه یکسان روی منافع شهری برسند، آن شهر راه کمال و توسعه را پیش خواهد گرفت.
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت نیز تا حد امکان و توانایی خود برای برقراری ارتباطات هم با جامعه آماری شهری و هم با جامعه فعال و پویای رسانه های گروهی فعالانه تلاش می کند و امیدوار است بتواند به نتایج مطلوب برای توسعه، عمران، بالابردن فرهنگ اجتماعی، ارتقای سطح اقتصادی و… برسد.
علیرضا قانع
مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت